Zwroty

Zgodnie z prawem jako konsument  przy sprzedaży na odległość tj. sprzedaży internetowej (zakup gotowego, produktu dostępnego z naszej oferty) masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia jego odebrania bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być używany.

Bieg 14-dniowego terminu, zarówno w przypadku towaru kupionego przez internet, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa rozpoczyna się od dnia dostawy produktu.

Żeby obstąpić od umowy sprzedaży, konsument musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić w różnych formach, na przykład:

  • na formularzu, który jest załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta
  • korzystając ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez UOKiK
  • za pomocą formularza internetowego [pobierz] – w takim przypadku jest wymagane potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

Niezwłocznie  po otrzymaniu informacji prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie na piśmie może zostać wysłane pocztą, e-mailem lub złożone osobiście w lokalu przedsiębiorcy. Oświadczenie pocztą możesz wysłać za potwierdzeniem odbioru, żeby mieć dowód odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Zgodnie z regulaminem zawartym na naszej stronie będziesz musiał/musiała ponieść  koszty zwrotu towarów. Wysokość  kosztów transportu szacowana jest maksymalnie na kwotę, jaką zapłaciłeś/zapłaciłaś za dostawę zamówionego produktu.

Zamówiony produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.

Jeżeli klient chce odstąpić od umowy, ale używał zakupiony towaru w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie, sprzedający może obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

W przypadku odstąpienia od  umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane za zamówiony towar płatności, w tym koszty dostawy.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś/zgodziłaś się na inne rozwiązanie.

Płatność na Twoje konto nastąpi po otrzymaniu przez nas zwróconego produktu. Produkt  powinien być spakowany w oryginalne opakowanie, w którym dotarł do Ciebie. Powinien być właściwie zabezpieczony przez wysyłką, tak aby nie uległ zniszczeniu w transporcie. Ponosisz odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.

Ważne! Istnieje grupa produktów, która jest wyłączona spod przepisów o zwrocie w handlu przez internet. Są to między innymi:

  • towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowane, na przykład meble na zamówienie

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku produkcji mebla na indywidualne zamówienie.

Jeśli klient chce odstąpić od umowy na wykonanie usługi zawartej na odległość, a jej wykonywanie – na jego wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Reklamacje

Każdy kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru lub usługi. Reklamacja może się odbywać na zasadzie rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona. To konsument decyduje, z której formy reklamacji skorzystać. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

Jeśli klient składa reklamację z tytułu rękojmi, to w jej ramach może zażądać zwrotu produktu (jeśli jego wada jest istotna). Sprzedawca poinformuje konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od jej otrzymania.